T-CIX.NET

T-CIX е основана през 2015 година като платформа за обмен на данни, която позволява на своите участници да оптимизират и подобрят качеството на своя Интернет ресурс посредством предоставената им възможност да се свързват директно помежду си, както и към множество световно и регионално представени Интернет обменни платформи през единствен порт на свързване.


За нас


T-CIX  е основана и се поддържа от екип с дългогодишна практика в областта на телекомуникациите и в частност на Интернет технологиите.

Разглеждаме услугата, която предоставяме като продукт в развитие. Усъвършенстването й е един отворен процес-функция на множество фактори, измежду които основна роля играе обратната връзка с нашите участници.

Приветстваме и насърчаваме споделянето на мнения, наблюдения и изобщо обратна информация от страна на нашите участници. Ще я вземем под внимание, пишете ни на support@t-cix.net !