T-CIX.NET

T-CIX е основана през 2015 година като платформа за обмен на данни, която позволява на своите участници да оптимизират и подобрят качеството на своя Интернет ресурс посредством предоставената им възможност да се свързват директно помежду си, както и към множество световно и регионално представени Интернет обменни платформи през единствен порт на свързване.


Примерна конфигурация


Примерна конфигурация CISCO

router bgp 
 no bgp enforce-first-as
 neighbor 185.1.40.1 remote-as 41059
 neighbor 185.1.40.1 description T-CIX
 neighbor 185.1.40.254 remote-as 41059
 neighbor 185.1.40.254 description T-CIX
 neighbor 2001:7F8:98::1 remote-as 41059
 neighbor 2001:7F8:98::1 description T-CIX
 neighbor 2001:7F8:98::2 remote-as 41059
 neighbor 2001:7F8:98::2 description T-CIX
!
address-family ipv4
  no neighbor 2001:7F8:98::1 activate
  no neighbor 2001:7F8:98::2 activate
  neighbor 185.1.40.1 activate
  neighbor 185.1.40.1 send-community both
  neighbor 185.1.40.1 next-hop-self
  neighbor 185.1.40.1 remove-private-as all
  neighbor 185.1.40.1 route-map UP-IN-T-CIX in
  neighbor 185.1.40.1 route-map UP-OUT-T-CIX out
  neighbor 185.1.40.254 activate
  neighbor 185.1.40.254 send-community both
  neighbor 185.1.40.254 next-hop-self
  neighbor 185.1.40.254 remove-private-as all
  neighbor 185.1.40.254 route-map UP-IN-T-CIX in
  neighbor 185.1.40.254 route-map UP-OUT-T-CIX out
 exit-address-family
 !
address-family ipv6
  neighbor 2001:7F8:98::1 activate
  neighbor 2001:7F8:98::1 send-community both
  neighbor 2001:7F8:98::1 next-hop-self
  neighbor 2001:7F8:98::1 remove-private-as all
  neighbor 2001:7F8:98::1 route-map UP-IN-T-CIX in
  neighbor 2001:7F8:98::1 route-map UP-OUT-T-CIX out
  neighbor 2001:7F8:98::2 activate
  neighbor 2001:7F8:98::2 send-community both
  neighbor 2001:7F8:98::2 next-hop-self
  neighbor 2001:7F8:98::2 remove-private-as all
  neighbor 2001:7F8:98::2 route-map UP-IN-T-CIX in
  neighbor 2001:7F8:98::2 route-map UP-OUT-T-CIX out
 exit-address-family
 !
route-map UP-OUT-T-CIX permit 5
match …
set community 41059:41059
!