T-CIX.NET

T-CIX е основана през 2015 година като платформа за обмен на данни, която позволява на своите участници да оптимизират и подобрят качеството на своя Интернет ресурс посредством предоставената им възможност да се свързват директно помежду си, както и към множество световно и регионално представени Интернет обменни платформи през единствен порт на свързване.


Контакти


Поддръжка

Адрес:
Кукуш 2, сграда Сименс, офис 102
София 1309, България

Телефон:  +359 24349100
E-mail:       support@t-cix.net

 

Офис

Адрес:
Кукуш 2, сграда Сименс, офис 102
София 1309, България

Телефон:  +359 24349110
E-mail:       office@t-cix.net

 

Търговски отдел

Адрес:
Кукуш 2, сграда Сименс, офис 102
София 1309, България

Телефон:  +359 24349110
E-mail:       sales@t-cix.net